آموزش

آشنایی مقدماتی با HTML


« قبلی

HTML زبان نشانه گذاری استاندارد برای طراحی صفحات وب هست.

در نمونه کد زیر یک سند ساده HTML را مشاهده میکنید :

توضیح عناصر به کار برده شده در مثال :

<!DOCTYPE html> مشخص میکند که نوع سند استفاده شده HTML5 است.

<html> عنصر ریشه برای دیگر عناصر صفحه ی HTML است.

<head> شامل اطلاعاتی در مورد سند مورد نظر بوده و البته ارجاعات فایل های CSS و JavaScript میتواند در آن قرار بگیرد.

<title> عنوان صفحه ی HTML را مشخص میکند.

<body> یا بدنه ی سند HTML حاوی عناصری هست که در خروجی مرورگر نمایش داده میشود.

<h1> مهمترین عنوان نوشته ی ما را در سند HTML مشخص میکند

<p> یک پاراگراف را در سند HTML مشخص میکند.

تگ ها در HTML

تگ های HTML همان نام عناصر هستند که به وسیله ی علامت های کوچکتر و بزرگتر احاطه شده اند :

تگ ها در HTML به صورت معمول جفت هستند مانند :

و

اولین تگ ، تگ آغازین و دومین تگ ، تگ پایانی نامیده میشود . تگ پایانی همانند تگ آغازین نوشته میشود با این تفاوت که قبل از نام عنصر یک اسلش قرار میگیرد.

نکته : تگ آغازین با نام تگ باز و تگ پایانی با نام تگ بسته نیز نامیده میشوند.

مرورگرهای وب

هدف یک مرورگر اینترنتی مانند کروم ، اینترنت اکسپلورر ، فایرفاکس و سافاری خواندن اسناد HTML و نمایش محتوای آنهاست. مرورگر ها تگ های HTML را نمایش نمیدهند ولی از آنها برای چگونگی نمایش محتوای صفحه استفاده میکنند.
پیکره اصلی یک صفحه ی HTML

در نمونه کد زیر میتوانید ساختار اصلی یک صفحه ی HTML را مشاهده کنید :

به خاطر داشته باشید که تنها محتویات داخل تگ body در مرورگر قابل نمایش خواهد بود.
تگ <DOCTYPE!>

نوع سند را مشخص کرده و به مرورگر برای نمایش بهتر صفحه کمک میکند. این تگ فقط یک بار و آن هم در بالای صفحه قرار میگیرد (قبل از تگ HTML).

حساس به حروف کوچک و بزرگ نیست و در هر دو حالت برای مرورگر قابل قبول است. در نمونه کد زیر نحوه ی تعریف تگ نوع سند را مشاهده میکنید :